Annonse

REDAKSJONELT

pest-HUND,  hunde-POSTEN

DoctorWorkOverloadWeb
p
est-POSTENs interesserte og oppvakte lesere har kanskje lurt på hvor det ble årets høstnummer. Svaret er like banalt og hverdagslig som det er sant: sentrale medlemmer av redaksjonen har rett og slett blitt rammet av den epidemisk spredende, for ikke å si endemisk forekommende ”tidsklemma”. Tidsklemma karakteriseres som kjent av at det oppstår et misforhold mellom arbeidsoppgaver og andre forpliktelser på den ene siden, og tiden man har til rådighet for å utføre disse oppgavene og pliktene på den andre.

Resultatet blir at oppgaver som ikke gjelder liv og helse, ikke er pålagt av arbeidsgiver, og ikke er nødvendige for å holde familielivet i gang, må nedprioriteres. I dette tilfellet var de pest-POSTENs høstnummer som havnet i bunken av nedprioriterte oppgaver. Men ingen grunn til å fortvile: Vi har til gjengjeld et fyldig og interessant julenummer som kan smykke seg med nummereringen 2019 3-4, antagelig det første sammenslåtte nummeret i bladets historie. 

SickDogWebDen tidlige høsten begynte med hendelser som illustrerer at infeksjonsmedisinen er faget der det uventede kan skje rundt et hvert hjørne. Plutselig står man overfor et utbrudd av sykdomstilfeller man ikke vet hva skyldes eller hvordan det sprer seg. I høst har et uvanlig høyt antall av landets hunder vært rammet av alvorlig mage-tarminfeksjon, dels med dødelig utgang. Og selv om det er litt på siden av hva den humane infeksjonsmedisineren skal ta seg av, satte det en støkk i mange hundeeiere og -elskere (og dem er det mange av), og som de nysgjerrige infeksjonsdetektivene mange av oss er var det jo spennende å følge med i media. For det var mange ubesvarte spørsmål. Var det et virus eller en bakterie, spredte det seg fra hund til hund, eller hadde tilfellene en felles smittekilde, for eksempel i vannkilder eller turområder? Farene kunne potensielt lure overalt og eiere ble anbefalt å holde hundene adskilt fra andre hunder. Mattilsynet og Veterinærinsituttet samlet inn prøver og informasjon, og obduserte døde dyr. Hos de døde hundene ble det funnet tegn til uttalt tarmbetennelse og hos mange av dem ble det gjort funn av Providencia alcalifaciens. Om denne bakterien er årsak til sykdomsbildet er fortsatt usikkert, og en eventuell smittekilde har man foreløpig ikke funnet. Men helgenomsekvensering av providensiabakterien funnet hos mange av hundene har vist stor grad av likhet, noe som støtter hypotesen om et utbrudd med felles smittekilde. Midt i oktober ble utbruddet meldt å være over. De fleste utbrudd går over av seg selv, uten menneskelig inngripen. Kanskje får vi aldri vite hva årsaken var. 

For både lesere og redaksjon er det ekstra god grunn til å kikke bakover denne høsten. For mens pest-POSTENs går i sitt 25. år og ser fram mot en mulig markering av sitt kvarte århundre i 2020, har bladets første redaktør gått ut av tiden. Oddbjørn Brubakk meldte seg til tjeneste da Norsk forening for infeksjonsmedisin i 1995 besluttet å lage et medlemsblad. Han døde i august i år, og du kan lese minneord over ham i dette nummeret. Selv traff jeg ham bare en gang; da han fikk ble tildelt æresmedlemskap i Infeksjonsforeningen på Vårmøtet i Stavanger i 2015. Han etterlater seg avtrykk i manges minner: som sjef, kollega, venn, hobbymusiker og altså som redaktør gjennom mange år. 

Antagelig preger hans lune tilstedeværelse fortsatt bladet vårt. Og for den nåværende redaktøren hjelper det for inspirasjon og stamina å tenke på at noen idealistiske og entusiastiske folk har hatt vervet før, og at det er en arv som skal bæres videre. Vi er takknemlige for arbeidet Oddbjørn la ned i sitt mangslungne virke, og lyser fred over hans minne. 

Men vi må også se framover. Den som har fulgt med i pest-POSTENs spalter og andre faglig fora det siste året har fått med seg at revisjon av de nasjonale antibiotikaretningslinjene er i gang. Vi er glade for at prosjektleder Hege Wang fra Helsedirektoratet og redaktør Per-Espen Akselsen har skrevet en fyldig oppdatering om retningslinjearbeidet i dette nummeret av bladet. Vi håper også at fagfolk over hele landet engasjerer seg, kommer med innspill og sier ja til å sitte i fagnettverk som skal være med å kvalitetssikre anbefalingene redaksjonen legger fram. 

Vi har også mye annet å by på, blant annet møtereferater fra NSCMID i Trondheim (solid arrangert av kollegaene på St. Olav, en stor takk til dem), Hiv-og hepatittmøtet i Stockholm, og UEMS møte i Berlin og fagnettverksmøtet Infeksjoner i Nord. Vi gleder oss over at kasuistikkserien fortsetter og at vi får reisebrev fra de som har mottatt foreningens reisestipend. Med dette innholdet tror jeg at vi viderefører pest-POSTENs tradisjoner tilbake til begynnelsen i 1995. Vi er takknemlige for alle de gode bidragene og mottar gjerne flere i året som kommer. 

Med ønske om en fredelig jul med mange klemmer, men ikke klemt tid, til alle pest-POSTENs lesere. 

                                                                                       - Torgun Wæhre

God julWeb