Annonse

REDAKSJONELT

KVINNE-pest / helse-POSTEN

pesta2023 1 Kvinnehelse redaksjonelt

Jeg vil gjerne starte årets første utgave av pest-POSTEN med en uforbeholden beklagelse. Den tematiske kombinasjonen av kvinnesykdom og kjønnssykdom kan lett framstå som en brannfakkel, men det har overhodet ikke vært intensjonen. Tilblivelsen skyldes utelukkende total mangel på konsekvensanalyse, og vi i redaksjonen legger oss helt flate.

Og der pirker vi kanskje umiddelbart borti en av de store utfordringene innen infeksjonsmedisin i Norge i dag. Kombinasjonen av manglende konsekvensanalyse og folk som legger seg flate, har sannsynligvis vært medvirkende til at forekomsten av kjønnssykdommer i landet har virkelig skutt fart. Men det er ikke bare menneskeapene som har utvist promiskuøs adferd. Gonokokkene har vært særdeles aktive på sosiale dyrkningsmedier, og kultivert fram stadig mer antibiotikaresistente karaktertrekk gjennom genetisk samkvem. Samlet sett er dette altså ikke et helt ubetydelig helseproblem.

Den beste veien ut av dette er nok gjennom fokus på forebyggende tiltak; en historisk sett ikke helt upløyd mark. Selv helt tilbake i Bibelens 3.Mosebok ble det forkynt kunnskap om overføring av smittsomme kjønnssykdommer (selv om smitteverntiltakene muligens var noe inadekvate): «Herren sa til Moses og Aron: Når en mann har utflod fra kroppen, er utfloden uren. Den som rører ved sengen hans, skal vaske klærne sine og bade».
Men omfattende disseminasjon av oppdatert kunnskap om smitteverntiltak burde gjøre susen, eller? Forskning viser imidlertid at adferdsendring er komplisert. I en studie om håndvaskrutiner etter toalettbesøk, økte andelen av kvinner som vasket hendene fra 61 % til 97 % når de fikk en visuell påminner. Andelen menn sank imidlertid fra 37 % til 25 % når de ble utsatt for samme påminnelse.

Statistikken for seksuelt overførbare sykdommer viser at problemet er størst nettopp når menns liv hviler i menns hender (både i konkret og abstrakt betydning). Men kanskje er det håp i hengende snøre? En senere håndvaskstudie indikerte i hvert fall at menn har en tendens til å respondere i større grad på vinklete budskap som for eksempel «Soap it off or eat it later». Kanskje må vi servere informasjon om smittevern med kvinnelist…?

Vi i pest-POSTEN stiller i hvert fall mer enn gjerne opp på opplysningsdugnaden, og serverer ny kunnskap og nybrottsforskning innen temaene kjønnssykdommer og kvinneinfeksjoner, både med og uten kvinnelist. Vi håper dette kunnskapsløftet vil kunne bidra til den viktigste intervensjonen: å bryte smittekjeden.

For når klokkeren får dryppert, så regner det på resten.

GOD PÅSKE!

                                                                                              – Oddvar Oppegaard