Annonse

 

REDAKSJONELT

pest-Flått / borrelia-POSTEN


2022 3a Flått i håndenNoen ganger er det helt klart bedre med ti på taket enn en i hånden. For eksempel når det gjelder flått. Sannsynligvis er det ingen insekter som har et mer treffende inaptonym (lærte ordet på Eides språksjov). Som en vektor for potensiell transmisjon av en lang rekke patogene mikrober, framstår den som en uheldig hybrid mellom Pandoras eske og Sareptas krukke.
Mange flåttbårne infeksjoner har i lengre tid befunnet seg i en diagnostisk hengemyr, og kanskje i særstilling den omdiskuterte entiteten kronisk borreliose. Den ulykksalige kombinasjonen av uspesifikk symptomatologi, mangel på diagnostiske avklaringsmuligheter og fravær av dokumentert effektiv behandling erstatter fort legevitenskapelig hybris med en kvelende fornemmelse. Men den enes død er den annens2022-3b_FemFlåttRing.png brød.


I dette diagnostiske vakuumet introduseres det til stadighet nye grensesprengende tester som utviser en treffsikkerhet langt utover skolemedisinens samlede verktøykasse. Noen ganger fra private laboratorieklinikker i Tyskland, andre ganger fra private kjellerlokaler i Stavanger. Men i et slikt vakuum uten etablert gullstandard for hverken klinisk eller mikrobiologisk diagnose, hvordan skal man bevise at en test har høy treffsikkerhet? Eller kanskje minst like viktig, hvordan skal man motbevise det?


Men når man står til halsen i dritt, gjelder det å ikke henge med hodet. pest-POSTEN tar arbeidet med å drenere hengemyren og fylle vakuumet. I dette nummeret kan du blant annet lese om banebrytende norsk forskning innen borreliose og Tick borne encephalitis, få oversikt over den stadig ekspanderende diagnostiske verktøykassen for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus, samt en oppsummering av de nye norske behandlingsretningslinjene for borreliose.


Så neste gang du møter en potensiell flåttbåren infeksjon gjelder det å ha denne utgaven av pest-POSTEN for hånden, men gjerne også ti i reserve på taket.

                                                                                                                                                                           – Oddvar Oppegaard